GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

نفس مصنوعی به جناره اپوزیسیون در پراگ

praug-Hگايپ خبر:ورشکسته گان سیاسی و رانده شدگان با سماجت تمام سعی میکند که جنازه مرده اپوزیسیون "ایران"را با نفس مصنوعی حد اقل به محافل سیاسی بین المللی زنده نشان دهند

 

چرا که در بین ملل تحت اشغال ( اکثریت "ایران") عنصری مرده،بی جان ، بی‌خاصیت و بدون پایگاه بوده و تنها امیدشان فریب مجامع بین المللی و کسب حمایت آن میباشد.غافل از انکه به همت نمایندگان ملل تحت ستم در جغرافیای "ایران" مجامع بین المللی چشم انداز درست تری از وضعییت نیروهای رهای بخش منطقه دارند.
در چند ماه اخیر اپوزیسیون ورشکسته "ایران" برای تحریف اذهان و سرپا نشان دادن خود دست به یک سری شانتاژها زده تا شاید خود را به جای زنده‌ها جازده وجهه‌ای کسب کند.جالب این است که در این راستا با دست به دامن شدن به تعدادی از اشخاص و گروههای منصوب به ملل که هنوز نتوانسته اند به تور کامل صف خود را از پان ایرانیزم جدا کنند به عنوان نمایند ه گان "اقوام" سعی در جلب حمایت ملل تحت ستم و اشغال در "ایران " را نیز دارد.
با اینکه این عمل به خودی خود اعتراف به مسله ملل تحت ستم در "ایران" میباشد ولی "اپوزیسیون" در ادامه نشست پراگ به لکنت سیاسی افتاده و با جایگزین کردن شوونیزمی از نوع دیگر به جای شوونیسم فارس مذبوحانه تلاش کرد تا حاکمیت فارس و اشغالگری آنرا توجیه کند. نا گفته نماند که این نشست نیز به مانند نشستهای قبلی شکست خورده وبار دیگر وحشت بر اندام پان ایرانیستهای اشغالگر انداخت.
ما بارها اعلام کرده ایم که تنها آلترناتیو "ایران " حاکمیت مللل تحت اشغال توسط "ایران "بر سرنوشت خودشان هست و بس وهیچ آلترناتیوی به نام "ایران" ازهر نوع و رنگی که باشد قابل قبول نبوده و این ملل تحت ستم و نمایند ه گان واقعی آنها هستند که آینده سیاسی خودرا تعیین خواهند کرد. طبیعتا این آینده با پایان اشغالگری "ایران" و تشکیل دولتهای ملی در مناطق تحت اشغال "ایران" خواهد بود.
اپوزیسیون "ایران" با اشراف به این موضوع که فروپاشی رزیم در عین حال فروپاشی "ایران" نیز خواهد بود، چاره‌ای جز عقب نشینی و سازش با رژیم نداشته و با چراغ سبز به رژیم به جای شعار سرنگونی شعار "اصلاحات" را پیش میکشد تا شاید چند صباحی استقلال ملل را تاخیر انداخته و به عمر "ایران" به افزاید.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت "ایران" در مقابل جریان یا جریانات موسوم به اپوزیسیون "ایران" بار دیگرمواضع خودرا به شرح زیر اعلان می کند.
۱- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی "ایران" به مثابه نماینده شوونیزم فارس و به دنبال آن فروپاشی ایران و استقلال ملل تحت ستم "ایران" جبر تاریخی بوده و قطعی است.
۲- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در "ایران"برای استقلال ملی ملل تحت اشغال "ایران " با تمام توان مبارزه کرده و هیج دولت و حاکمیتی به نام "ایران " از هر رنگ و جنسی را ابدا نخواهد پذیرفت .
۳- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت "ایران"هیچ تشکل و جریان سرتاسری به نام "ایران" را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته و اعلام میکند هر جریانی که اشغالگری "ایران" و تمامیت ارضی "ایران" را دفاع کند همسو با رژیم بوده دشمن ملل تحت ستم می باشد.
۴- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در "ایران" از فرزندان مبارز ملل تحت ستم در"ایران" موکدا میخواهد که فریب هیچ کدام از جریاناتی که برای تحمیل و تحکیم اشغالگری به هر نوع آن باشد را نخورده و قاطعانه برای رهای از ستم مللی مبارزات مستقل خود را ادامه دهند. 
۵- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در "ایران" اعلان میدارد که عناصر شرکت کننده در این نشستها که متشکل از سلطنت طلب، اصلاح طلب، پان ایرانسیت،پان آریانیسم،توده ای، اکثریتی،سبزیسم و امثالهم هر چند هم منصوب به ملل تحت ستم باشند از طرف شونیستهای فارس مورد سو استفاده قرار گرفته و بازیچه آنها شده نماینده واقعی ملل تحت ستم نیوده و نیستند.
۶- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در"ایران" به هشیاری مجامع بین المللی ایمان داشته و مطمئن است که با اگاهی به اوضاع "ایران" هر گز فریب پان ایرانیسم و نئوپان ایرانیسم را نخورده و بلعکس از مبارزات بر حق رهای بخش ملی ملل تحت ستم حمایت خواهند کرد. 
هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل بر علیه رزیم اشغالکر "ایران"
بر قرار باد دولت مستقل ملل تحت اشغال در "ایران"
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت در "ایران" آذر- ۱۳۹۱ 
www.fnfsd.com
سخنگوی جبهه ملل تحت ستم : آقای صالح ایلدیریم

۰۰۱۴۱۶۹۱۰۸۰۴۹

 

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Saleh Ildirim
مسئول روابط خارجی جبهه : آقای صلاح ابو شریف احوازی
Abo Sharef alahwazi TE 001416-830-4364 < Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.>'; document.getElementById('cloak32922').innerHTML += '>'+addy_text32922+'<\/a>'; //--> ;
مسئول کمیته اطلاع رسانی: آقای الفيصلي ابومحمد < Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.>'; document.getElementById('cloak83958').innerHTML += '
>'+addy_text83958+'<\/a>'; //--> ;;

 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP