GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Güney Azerbaycan Parlementosu?

 

parlia 2520994bGAIP XƏBƏR: İran işqalında olan Güney Azerbaycan’da milletin özünü idare edecek gücü elinden alınmışdır.

İran Güney Azerbaycan'ı her yoldan ve her yönden işqal etmişdir. Bu işqal, nizami, iqtisadi, kültürel, ve asimile süresinde beyinsel de olmuşdur. Belli ve çoxlu nedenlere göre İran devletçiliği, geçmiş 100 ilde, bütünlükle ve tamamiyetle, Güney Azerbaycan'ı ve Türk milletiniyox ede bilmemişdir. İran işqalinda olan Azerbaycan, her zaman bir siyasi ve emniyeti mesele qalmışdır. Toprağı bütünlükle dağılmamış ve Türk milleti bütünlükle İran-Fars sisteminin içinde eriyib getmemişdir. Ancaq bu gelib yetişdiğimiz durum, yüz minler şehidimizin ve milyonlar ya eriyib Farslaşmış, ya da zindan ve işkence çekmis, öldürülmüs, ailesi ve sosyal durumu dağılmış, veya sürgün düşmüş insanımızın başina gelenlerden sora olmuşdur. Yazıqlar olsun ki Güney Azerbaycan topraq olaraq, ve yerli milleti Türk olaraq yoxluğa sürülmekdedir. Sürgün olmuş ya edilmişlerin çoxunlugu da ''yad gedib sağılmış''larsa da, Güney Azerbaycan'dan xaricde yaşayan yüz minler Türk, hele de öz milliyetlerini ve işqal olunmulş vetenlerini unutmamışlar. Ona göre de, Güney Azerbaycan milli herekatının ve direnişinin, işqaldan qurtuluşa yöneli, dünya çapinda onler qurmları yaranmışdır. Geçmiş yüz ilde çoxlu milletçi qurumlar ve orqanizasoynlar qurulub. Ancaq çoxu da çoxlu nedenlere göre devam getirememişlerdir. Qurumlar özlerine her ad da seçseler, ancaq, elbette ki görünen amac hemeşe, Güney Azerbaycan'a ve Türk milletine yararlı olaraq olmuşdur. En azından xoş görülü baxanda böyle görünür.

Sürgünde olan qurumlara ve orqanizasyonlara, çeşit çeşit adlar seçilmişdir. Be'zisi bildirilen amaclara ve hetta görülen işlerle tam anlamında tutuşmasa da, değişik değişik adlar qullanmışlar. Bu adların arasında, cibhe, hizb, cemiyet, encümen, teşkilat, konsey, vs. vardır. Be'zi qurublar bağlı qurub olub, ve yalnız o şeher ya iyaletden öteye geçmemişler. Be'zi qurumlar içeriden qalxıb eşikde fa'aliyet gösterirler, be'zileri de eşikde qurumlaşmış ve içeri ile ilişgidedirler. Her halda bize göre Güney Azerbaycan milli hereketinin içerisi ve eşiği yoxdur. İçeride fa'aliyetin hemen hemen imkansız olduğuna göre, hereketın bir parçası özünü eşikde devam edir, ve genelde içeri ile ilişgisi vardır. Milli hereket, bir bütündür. Hem içeri fa'allar hem xaricde sürgünde olan fa'allar bir can bir ürekdirler. Hamı Azerbaycan'ı ve Türk milletini İran işqalından qurtarmağa çalisir. Ana vetenin özgelerin elinde olmasını heç özünü Azerbaycan Türkü bilene yaraşdırmaq olmaz elbette. Ancaq, milli herekete, İran terefinden çox ağir basqı ve hilekarlıq olduğuna göre, ve qonu daha çox hem İran'a ve hem bize siyasi ve var-yox meselesi olduğuna göre, hele de ne içeride ve ne de xaricde çox güclü ve ciddi qurumlaşma ve teşkilatlanma olmamışdır. Ne yazıq ki Güney Azerbaycan milli hereketi, hele de İran'a ciddi zerbeler vura bilecek duruma gelmemiş ve qurtulşa yönelik çox sıxıntıdadır.

Sözünü etdiğimiz qurum adlarından, qullanılmamış olan 'parlament' veya 'meclis' adı da son günlerde gün ışığı görmüşdür. 'Güney Azerbaycan Sürgünde Parlamenti' diye qurum da, hemen hemen bütün Azerbaycan'ın öbiri qurumları kimin, gerçek anlamdan, yaxçı pilanlamaqdan, doğru yönlemekden, ve tekellikden uzaq olub, demokratik ve uyqarlıqdan yoxsundur. ''Parlament'' ve özellikle ''Surgünde Parlament'' qonusu üzerine qısa bir arayış ve baxış, hemen belli edir ki, bu 'parlament' adını ''da'' qullananlar, modern, uyqar, ve demokratik ilkelerden uzaq bu işe baş vurmuşlar. Biz ancaq böyle işleri belki de demokrasiyi naşicasına bir temrin kimin göre bilirik. Yoxsa böyle anti demokratik yaxlaşimları çox ciddiye alsaq, biz de sonunda şaşirıb qalacağıq.

 

 

Milletlerin siyasi tarixinde, min iller böyünca, işqal altında olan topraqların milletlerinin, öz yürdlarından uzaqda, sürgünde

parlamentleri veya sürgünde devletleri olmuşdur. Be'zen sürgünde oluşan qurumlar, dönüb hakimiyete geçmişler, be'zen de

aradan gedib meğlub olmuşlar. Hakimiyet ve muxalifet, işqalçı ve işqal olunmuş, qalib ve meğlub çoxlu zaman yer

değişdirmişdir. Sürgünde fa'aliyet gösteren siyasi varlıqlar ve qurumlar, genelde geldikleri yerin, ve özellikle hakim olan

kültürün, ye'ni öz düşmanlarının yol, yöntem ve mentalitelerini, düşünce sitemini bile, bir xestelik kimin daşiyarlar. Örnek

olaraq, bu sözünü etdiğimiz parlamenti qurmağa qalxanlar da, ister istemez, İran ve esgi Soviyet sisteminin yöntemini

qullanaraq, herkesden meslehetsiz, belirsiz olaraq, şexsleri ve qurumlardan kimin görünen şexleri, tanışları, müvafiqleri, ve

özleri bildiklerini bir yere yığıb, meselen parlament düzeltmişler. Halbuki, Tibet'lilerin, Kür'dlerin, Filistin'lilerin, Qarabağ

Türklerinin, Doğu Türküstan'lıların ve onlar başqa önceden veya indi sürgünde qurumlar, parlamentler ve devletler qurmuş

milletlerin yol yöntemine baxılırsa, belki, parlament nece qurulur, ögrenilir.


Sürgünde parlament, en aktiv milli fa'allar arasında, uzun süre danışılıb, tartışılandan sonra, 'ev sahabı' ülkeden izin alandan

sonra, her ülkeden ve her sınıfdan, her dinden, her düşünceden, söz sahıbı olan ve ses vermek isteyen qadın, erkeği çagirib,

ve neçe gün danışıq ve görüş ve 'beyin fırtınası'ndan sonra, Güney Azerbaycan'ın değişik bölgelerinden temsilciler aday olub,

seçime girerler. En azından iki üç gün, geçirilen qurultayda, gelecek parlamentde, neçe yer olacağı, neçesi hangı bölgelere

verileceği, neçesi değişik azınlıqlara verileceği, qadın ve erkek belli olunur. Butun yasal sözler, seçimsel gelenekler, ve milli

siyasi durumlar tartışılıb, öz gerçek yerlerini gereğince alırlar. Bölgeleri, şeherleri, yöreleri, 'sayısal' olaraq temsil eden

temsilciler, sürgünde millet vekili olaraq, yasalar tenzim edib yürürlüğe geçire bilerler. Uluslararası yasalara göre, sürgünde

oluşan parlament, veya devlet, yasalar geçirib, qurallar uyquluyub, hetta militari ve nizami güce de sahib ola bilir.

Fıransca sözünden ve anlamı ''sözlerin deyildiği yer'' olan parlament sözüne, bizim geçmişimizde qurultay, divan ve meclis

deyilib. Milli meclis, ya şura meclisi anlamını daşıyan qurumda da milletin terefinden seçilmiş olan deputat, vekil,

numayende, ve temsilci kimin adları daşıyan bireyler şirket etmişler. Parlament, demek qurumların qurumu, ve teşkilatların

teşkilatıdır. Orya milletin güvenini qazanan teşkilatlar, hizbler, ve orqanizasyonlar, re'y ya oy alandan sonra, temsilcileri belli

edib meclise göndererler. İndiki me'yarlara göre çox da demokratik olmayan sistemlerimizde, şahlar, sultanlar, modernizmin

gelişine baş eğib, meclisin açılışını qebul edenden sora, sözde be'zi vekilleri özleri seçib ve meclise yerleşdirermişler. Daha

çox diktatorluq durumlarda, Pehlevi veya İslami hakimiyetde, meclis yalnız devletin elinde bir oyuncaq kimin, bir görütü

olaraq, demokrasini mesqere etmişler. Şahın ya Feqihin istedikleri adamlar meclisde Şah ve Feqih hezretlerine yaltaqlıq

meqamına ye'nı millet vekilliğıne yetişmişler. Şahın ve Feqihin istedikleri adamcıqlar heç de surpriz olmadan, her zaman

seçim sandıqlarından çıxmışlar. Şahın ve Feqihin istedikleri adam be'zen milletin terefinden seçilme imkanı olanda, ve vekilliği

qazanma ehtimalı olanda, onu zindana salıb, işkence edib, sürgün salıb, ya öldürmüşler. Bu her zaman İran ve Soviyet

sisteminde böyle olmuşdur.

 

 

 

 

Adını ne qoyursaq qoyaq, hangı qullanılmamış adı da esgi etmiş edirsek edek, Güney Azerbaycan Milli Hereketinde, hem

içeride hem xaricde, ''bağımsızlıq ve özgürlük'' ilkelerine dayanaraq, ''hakimiyeti qeydsiz şertsiz milletindir'' bilmeliyik, ve

millete ve onun içinden çıxan ve bir ağac kimin baş atan, emekdar teşkilatları ciddiye alıb, onlarla, ve teşkilatlarla parlament

qurmalıyıq. Demokrasiye, ye'ni ''budunerkliği''ne inanmalıyıq, oliqarşiye ye'ni İran-Rus mafiya sisteme yox. Biz öz

görüşümüzü bu qonuda açıqca söyledik. Parlament adını da batırmaq istemesek, demokrasiden qorxmamalıyıq. Milletçi adını

daşıyan, yalnız ve yalnız millete inanmalıdır, ve onun geleceğine çabalamalıdır. Güney Azerbaycan Türk milleti, İran-Fars

işqalı qarşısında, milli güclere, sedaqete, ve uyqar, modern yollara ve yöntemlere ehtiyacı var. Güney Azerbaycan İstiqlal

Partisi, daha şeffaf, heryönlü yaxlaşımlar içinde, demokratik ilkelere dayalı bir atmosferde, yaş, cins, din, inanc, ırq, dil, sınıf,

geçim ve cinsellik ayrımı olmadan, sürgünde milli meclis ve sürgünde devlet qurmaq düşüncesinin ilk önderlerinden

olmuşdur. Bu yol ne qeder de çetin ve uzun olsa da, biz öz ilkelerimizden geri dönecek değilik. Çünkü bizim yalnız

güvendiğimiz Türk milletimiz, ve vetenimiz Güney Azerbaycan'dır, zefer sırrımız ise Bozqurddur.


Güney Azerbaycan İstiqlal Partisi Mart 2014

 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP