GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Dunya Ana dili günü münasibəti ilə London'da əyləm keçiriləcək

GAİP ANA DİLİGAİP XƏBƏR: 21 Fevral dunya ana dili günü olaraq UNESCO'dan tanınmış olan gündə dünya millətləri bu günü qutlayır.

dünyanın hər yerində hələdə uzun zaman keçdiğinə və demokratişləşməsinə baxmıyaraq bu günkü 21ci yüz ildə hələ çox sayılan millətlərin ana dilləri öz yaşadığı ana yurdlarında yasaqdır.

 

Güney Azərbaycan Türkləridə dili və gənəldə bütün insani və mədəni kültürəl haqları yasaqlanan və ana yurdu fars işqalçıları tərəfindən işqal olan millətlərdən sayılır.

Bu əziz gündə GAİP Britania Fars işqalçılığın qınamaq və məhkum etmək və eləcədə bu günü qutlamaq üçün bir əyləm keçirəcək.

Əyləm yeri: Numara 10 Downin Street Başbakanlıq qarşısında  

Zaman: 23 lesbian videos Fevral bazar günü saat 14:00dən saat 16:00.

Bilgi telfonları: 07846317796 - 07704626887

Güney Azərbqaycan İstiqlal Partisi Böyük Britania Təmsilciliği

 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP