GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Saleh Ildırım: Güney Azərbaycanın milli tərkibinin dəyişdirilməsi, Güneyin Türkiyə və Quzey Azərbaycanla əlaqəsinin kəsilməsinə hesablanıb

hqdefaultGAİP XƏBƏR:Güney Azərbaycanda müxtəlif qüvvələr tərəfindən kürdləşdirmə siyasəti aparılır.

 

Xüsusən Güney Azərbaycanın Türkiyə ilə sərhədboyunca kürd məhəllələri salınır və buraya kütləvi şəkildə kürdlərin köçürülməsi prosesi başlayıb" - məlumatı "Həftə içi"nə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlirza Amanbəyli verib.

  

Həmçinin əlavə edib ki, bu layihə qərbyönümlü və türk birliyinin qurulmasından rahatsız olan qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir. Məqsəd Azərbaycan torpağında qondarma Kürdüstan dövləti quraraq bu əraziləri kürdləşdirmək və beləcə, Güneyli və Quzeyli Azərbaycanın birləşməsinə mane olmaqdır.

  

   Sonra Ə.Amanbəyli qeyd edib ki, Güney Azərbaycanda sürətlə həyata keçirilən bu prosesin yürüdülməsində əsas hədəfin türklərlə kürdləri qarşı-qarşıya qoyaraq yeni bir etnik problemin ortaya çıxarılması və bununla Güneydə gedən milli hərəkata əngəllərin törədilməsidir:

  

   "Biz kiminsə dövlət-filan qurmasına qarşı deyilik. Sadəcə, torpaqlarımız hesabına kimsə özünə dövlət quracaqsa, bizi qarşısında görəcək. Əsas odur ki biz türklər fikirdə, əməldə birləşək, bu zaman belə xırda təxribatyönümlü planları pozmaq daha asan olacaq. Kürdləşmə siyasətinin əsas məqsədi Bütöv Azərbaycan və türk birliyinin qurulmasına qarşı yönəldilib. Güneydə baş verən proseslərin Quzeydə təbliğatına ehtiyac var. Tarixən hər zaman digər millətlər türkün varlığından qorxub, çəkinib, bu səbəbdən belə təxribatyönümlü layihələr hər zaman olub, olacaq da. Önəmlisi türklərin birləşərək bu kimi planlara son qoymasıdır. Azərbaycanın bütövlüyünün təminatı üçün arada böyük bir boşluq var".

  

   Məlumatı Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının (GAİP) sözçüsü Saleh İldırım da təsdiqlədi.

  

   - İran hakimiyyəti hər zaman Güney Azərbaycan türklərini öz hakimiyyətləri və bütövlüklərinə təhlükə hesab edib. Güney Azərbaycan hər qalxanda İran hakimiyyəti yıxılıb. Bu səbəbdən də azərbaycanlıların assimilyasiya olunması ilk plandadır. Azərbaycanda milli tərkibin dəyişdirilməsi Güneyin Türkiyə və Quzey Azərbaycanla əlaqəsinin kəsilməsi, farslaşdırmaq və özəlliklə antitürk siyasəti başlayıb. Pəhləvi dövründə İraqdan qaçan kürdləri (Barzani kurdlərini) Qərbi Azərbaycana yerləşdirdilər. O zamana qədər Urmiyada kürd yox idi. Bu gün Qərbi Azərbaycanda, yəni Güney Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ərazidə olan kürdlərin əksəriyyəti İraqmənşəli kürdlərdir. Bu gün Soyuqbulağın demək olar ki, əksəriyyəti kürdləşib və pəhləvilər onun adını da dəyişib "Mahabad" etdilər. Uşnov, Xana kürdləşib və son 30 ildə kürdlərin axını daha da çoxalıb.

  

   Qərbi Azərbaycanda PKK üçün baza yaradılıb

  

   İran islam reyimi antitürk siyasətinə görə Kommunist Kürd Partiyasına (PKK) böyuk dəstək verib və Qərbi Azərbaycanda onlara hərbi siyasi və iqtisadi baza yaradıb. Bu fürsətdən yararlanan kürdlər bütün bölgədə qaçaqmalçılıq işlərini ələ keçirib və bu yoldan böyuk pullar əldə edərək türklərin torpaqlarını almağa başladılar. Narkotik və silah qacaqmalçılığından əldə edilən pullarla Azərbaycan türklərinin evlərini baha qiymətə almağa başladılar. Fars hakimiyyətinin iqtisadi təzyiqlərindən dolayı ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda iqtisadi durum zəif saxlanılır və bu üzdən türklər evlərini, yerlərini kürdlərə sataraq iş tapmaq üçün Tehran, İsfahan, Kirman kimi iqtisadi mərkəzlərə köçürlər. Kürd təşkilatları da kürdlərin Qərbi Azərbaycanda yerləşdirilməsində çox aktivdirlər. Azərbaycanı tərk edən kürdlər siyasi partiyalarin, o cümlədən Kürdüstan Demokrat Partiyasının basqısına məruz qalıb və onları döyə-döyə, təhdidlə geriyə döndərməyə çlışırlar. Kürdlər Güney və Türkiyə arasında olan kəndlərdə daha çoxdur. Ancaq şəhərlərdə o qədər də çox deyillər. Məsələn: Urmiya əhalisinin 7 faizini kürdlər təşkil edir. Azərbaycan türkləri Urmiyada qonaqsevərdir, amma bu qonaqsevərlik bizə faciələr gətirib. Ermənilər 1918-ci ildə Anadoludan Güney Azərbaycana gələndə Azərbaycan onlara yer verdi və yerləşdikdən sonra Urmiya, Səlmas, Maku və başqa şəhərlərdə qətliama başlayıb, Azərbaycan türklərini qırdılar. İsmayıl Simitqo (kürd yağılarından) Qərbi Azərbaycanda minlərlə soydaşımızı qətlə yertirdi. 1980-ci ildə Kürdüstan Demokrat Partiyasının rəhbəri Abdulrəhman Qasimlı Qərbi Azərbaycanı qəsb eləmək niyyəti ilə Sulduz şəhərinə basqın etdi və yüzlərcə soydaşımız qətlə yetirildi. Ancaq millətimizin dirənişi nəticəsində kürdlər şəhəri buraxıb qaçmağa məcbur oldular. Bu acı təcrübələr millətimizin yaddaşından silinməz. Sevindiricidir ki, indi milli şüur yüksəlib və millətimiz rejimin bu siyasəti və kürdlərin mahiyyətini başa düşüb.

  

   "Siz türk deyilsiniz"

  

   Özəlliklə də 2006-cı il mayın 22-də baş verən qiyamdan sonra rejimin bu siyasətinə qarşı dirəniş başlayıb. 23 may 2006-cı ildə Urmiyada "Azərbaycan oyaqdır, kürdlər bizə qonaqdır" şüarı əslində bu siyasətə etirazdır.

  

   - Bu planın arxasında duran konkret qüvvələr kimlərdir?

  

   - İran həmişə türkləri özlərinə təhdid bilib. Bu səbəbdən Azərbaycan türklərinə "siz türk deyilsiniz, azərisiniz və azəri də pəhləvi dilinin, yəni əski fars dilinin qalığıdır. Siz ariyansınız" deyilir. Bizi düşüncə və mədəni olaraq türk dünyasından qoparmaq və İranda əridib, nəhayət, farslaşdırmaq istəyirdilər. Təbii ki, bu mənəvi bağlantını kəsmək üçün ərazi yə fiziki bağlantılardan başlamaq lazımdır. Yəni azərbaycanlıları ərazi olaraq da Türkiyədən uzaqlaşdırıb izolə etmək istəyirlər. Rza şah Atatürk kimi İranda əlifbanı latıncaya dəyişdirmək istəyirdi. O zaman Iranın Ankaradaki səfiri Frorgi Rza şaha yazir ki, indiki Türkiyə latın əlifbasına keçib. Azərbaycanla əlaqələri kəsilib, yəni güneylilər latıncanı oxuya bilmədikləri üçün Türkiyə və türklükdən uzaqlaşacaqlar. Əgər İran da latın əlifbasına keçsə, o zaman güney azərbaycanlılar rahatlıqla Türkiyə mətbuatını, ədəbiyyatını, tarixini öyrənəcək və bu, İrana böyük təhlükədir. O üzdən də hələ də İran ərəb əlifbasında yazır. Bu əlifba da yetərli deyil. Amma israrla bu əlifbada qalıblar. Çünki latıncaya keçsələr, o zaman bütün Güney Azərbaycan türk yurnal və kitablarını oxuya biləcək və türklük elmi formada dərinləşəcək. Bunu deməklə məsələnin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bildirmək istəyirəm. Türkiyə ilə həm fiziki, həm də mənəvi bağlılığını kəsmək üçün bu bölgədə etnik dəyişdirmə lazımdır. Bu iş üçün də bölgəni kürdləşdirmək ən uyğun siyasət görünürdü. Kürdlər farslarla əmioğludurlar, eyni irqdən (ariya irqindən) və eyni dildə danışırlar.

  

   "Pejak" terrorla məşğuldur

  

   Yəni kürd dili əslində farscanın bir şivəsidir. Başqa tərəfdən kürdlərdə də antitürklük farslar qədər güclüdür.

  

   - Güney Azərbaycanı kürdləşdirmək üçün taktiki gedişlər yalnız dediklərinizdən ibarətdir?

  

   - İrandakı fars hakimiyyəti ilk olaraq Urmiyadan bir layihə başlatdı. O da bundan ibarətdir ki, yeni doğulan uşaq üçün 1 milyon tümən, yəni 1000 dollar pul veriləcək. Bunun da maraqlısı Urmiyadan başlamasıdır. Bu, əslində kürdlərə doğum saylarını çoxaltmaq üçün yeni bir siqnaldır. Savaş zamanı İraqdan bura gələnlər əslində indi geri getməlidirlər. Dövlət onların geri qayıtmaları üçün heç bir addım atmayıb. Iraqda Kürdüstan əyalət dövləti kürdlərin Azərbaycanla Türkiyə arasında yerləşdirlməsi üçün böyük yardımlar etməkdədir. Bundan əlavə, İran kürd təşkilatlarına maddi yardim göstərir. Iraqın Süleymaniyyə şəhərindən gəlib Urmiyada yerləşən kürdlərin sayı getdikcə çoxalmaqdadır. Bu yeni yerləşdirilənlər professional hərbçilərdir. Onlar gələcəkdə Qərbi Azərbaycanda kürd dövləti qurmaq üçün burada yerləşdirilirlər. "Peyak" PKK-nın bir qanadı - Kürdüstan Demokrat Partiyasının köməyi ilə bu gün daha kürdüstanda deyil, bəlkə də Qərbi Azərbaycanda terror əməliyyatları ilə məşğuldur. Bunlar Qərbi Azərbaycanı kürdləşdirmək üçün son taktikalardır.

Əli Zülfüqaroğlu lesbian videos 01.05.2010 

_________________________________________________________________________

 

Share

Güney Azərbaycan gay porn İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP