GAİP XƏBƏR

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Tiraxtor Asia footbal oyunlarina gedəcək

tiraxtur qazandiGAİP XƏBƏR: Güney Azərbaycan milli footbal taxımı Tiraxtor çox böyük uğur qazandı.

Tiraxtor Güney Azərbaycanın milli footbal taxımı və Türklərinin çox sevilən footbal taxəmı İran adlanan işqalçı hakimiyətinin footbal taxımın yenməklə Asia oyunlarına getməği qazandı.

 

Bu uğur və başarı bütün Güney Azərbaycan başkəndi Təbriz ve başqa şəhərlərin sevinc və bayarm havasından daha çox sevinc və mutluluğa doldurdu. Fars işqalçı rejiminin basqılarına baxmıyaraq Güney Azərbaycan Türkləri öz milli şuarları ilə TƏBRİZ BAKI  ANKARA      farslar hara BİZ HARA. TÜRK DİLİNDƏ MƏDRƏSƏ  OLMALIDIR  HƏR KƏSƏ və ..... bu sevincə və bayram havasına sevinc qatdılar.

Tiraxtor çox malı sıxıntılar və fars işqalçı rejiminin tərəfindən haqsızlıqlara və basqılara baxmıyaraq lesbian videos başarını əldə etdi və fars işqalçısını yendi. Uğurlu olsun Güney Azərbaycanın milli footbal taxımı Tiraxtora. 

Share

Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası -حزب استقلال آذربایجان جنوبی- South Azerbaijani Independence Party (GAİP,گايپ SAİP, 2004© )

TPL_GK_LANG_MOBILE_TOP TPL_GK_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP