BəyanatlarXəbərlər

Çarə Bağımsızlıqdır

Güney Azərbaycan Türklərinin İran-Fars işqalından müstəqil olmağa dair mübarizəsi, uzun tarixi boyunca vətənpərvərlik və mədəniyyətə sahib olan bir millətin özünü ifadə etməsi məqsədilə aparılmış müqəddəs bir mücadeledir.

Çarə Bağımsızlıqdır, 

Güney Azərbaycan Türklərinin İran-Fars işqalından müstəqil olmağa dair mübarizəsi, uzun tarixi boyunca vətənpərvərlik və mədəniyyətə sahib olan bir millətin özünü ifadə etməsi məqsədilə aparılmış müqəddəs bir mücadeledir. 

Bu mübarizə, Güney Azərbaycan Türklərinin öz mədəni irsiyyə və milli kimliklərini qorumağa olan içlərindəki səmimi həvəsin bir nəticəsidir. Bu məqalədə, Güney Azərbaycan Türklərinin İran-Fars işqalından müstəqil olmağa dair sürdürdüyü mücadelelər ətraflı şəkildə araşdırılacaq və xüsusilə 1945-ci ilin milli hakimiyyətinin yaradılması və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi sonrası hərəkətin sürətləndirilməsi dərinləşdiriləcəkdir.

Giriş:

Güney Azərbaycan Türkləri, uzun tarixi boyunca milli mədəniyyətini, dilini və öz kimliyini qorumağa nail olmağa çalışan bir millətdir. Bu mübarizə, İran devlətçiliyi tərəfindən tətbiq olunan siyasi təzyiqlərə və baskılara qarşı müstəqil olmağa olan içlərindəki istəyim bir nəticəsidir. Güney Azərbaycan Türklərinin İran-Fars işqalının üzərinə çıxardığı bu mübarizə, milli vətənpərvərlik hissiyyatının bir ifadəsidir və bu mücadele tarix boyunca bir çox dəfə intiqlallara, müşahidələrə və milli hərəkətlərə sahə olmuşdur.

1. Güney Azərbaycan Türklərinin İstəkləri və Müstəqil Olmağa Görə Çabaları:

Güney Azərbaycan Türkləri, uzun illər boyunca öz mədəniyyət və dil irsiyyələrini qorumağa və milli kimliklərini möhkəmləndirməyə çalışmışdır. İran-Fars hökumətlərinin dil və mədəniyyət təzyiqlərinə baxmayaraq, Güney Azərbaycan Türkləri öz kimliklərini yaşatmağa və mədəni irsiyyələrini qorumağa səmimi qanuni hüququnu qorumağa çalışmışdır. Güney Azərbaycan Türklərinin müstəqil dövlətçilik arzusu, milli vətənpərvərlik hissiyyatını qüvvətləndirmiş və milli birliyi möhkəmləndirmişdir.

2. 1945-ci Ilin Milli Hakimiyyətinin Yaradılması:

1945-ci ildə Güney Azərbaycan Türkləri, milli iradədini ifadə etmək və milli birliyi gücləndirmək məqsədi ilə milli hakimiyyət adlanan bir il sürən devlət yaratdılar. Bu milli hakimiyyətin yaradılması, Güney Azərbaycan Türklərinin İran-Fars hökumətlərinin təzyiqlərinə qarşı müstəqil olmaq üçün böyük bir addım idi. Lakin İran-Fars hökuməti bu milli hakimiyyəti zorakılıqla qarşıladı və milli birliyin qorunması üçün apardığı mücadele daha da qüvvətləndi.

3. Azərbaycan Respublikasının Müstəqilliyi Sonrası Hərəkətin Sürətlənməsi:

Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqil olması, Güney Azərbaycan Türklərinin müstəqil dövlətçilik hədəflərini daha da qüvvətləndirdi. Bu dövr, Güney Azərbaycan Türklərinin müstəqil özünü ifadə etmək, milli dövlət və hökumət sahibi olmaq üçün daha böyük bir iradə və güclü bir mücadele apardıqları bir dövrdür. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, Güney Azərbaycan Türklərinin müstəqil dövlətçilik məqsədlərini daha çox qürur və inamla nəticələndirməyə yardım edən bir amildir.

Sonuç:

Güney Azərbaycan Türklərinin İran işqalından müstəqil olmağa dair mübarizəsi, milli mədəniyyət və dil irsiyyələrinin qorunması üçün apardığı möcüzəvi bir mücadeledir. Bu mücadele tarix boyunca bir çox zorluğa rəğmən davam etmiş və milli birliyin güclənib möhkəmlənməsinə nail olmu şdur. 1945-ci ilin milli hakimiyyətinin yaradılması və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi sonrası hərəkətin sürətləndirilməsi, Güney Azərbaycan Türklərinin müstəqil dövlətçilik məqsədlərinin qüvvətləndirilməsində böyük rol oynamışdır. Bu mübarizə, milli özünü ifadə etmək və mədəni irsiyyələrini qorumağa olan səmimi arzunun ən yaxşı nümunəsidir.

“Oğuz Türk”

Related Articles

Back to top button