Bəyanatlar

Güney Azərbaycan Təşkilatları Əməkdaşlıq Mərkəzinin Məhəmmədyar və Sulduz qırğınının 43-cü ildönümü münasibəti ilə bəyanatı

Azərbaycan Türk milləti öz coğrafi bölgəsindəki digər azlıqlarla həmişə yaxşı münasibətdə olmuş və onlarla yaxşı münasibət qurmuşdur. Ona görə də Azərbaycan Türkləri qonaqpərvərlik mədəniyyəti ilə məşhurdurlar. Bu tarixi fakta qısaca nəzər salsaq, Azərbaycan Türk millətinin zəngin və bənzərsiz mədəniyyətə malik olduğunu göstərir.

Güney Azərbaycan Təşkilatları Əməkdaşlıq Mərkəzinin Məhəmmədyar və Sulduz qırğınının 43-cü ildönümü münasibəti ilə bəyanatı

Azərbaycan Türk milləti öz coğrafi bölgəsindəki digər azlıqlarla həmişə yaxşı münasibətdə olmuş və onlarla yaxşı münasibət qurmuşdur. Ona görə də Azərbaycan Türkləri qonaqpərvərlik mədəniyyəti ilə məşhurdurlar. Bu tarixi fakta qısaca nəzər salsaq, Azərbaycan Türk millətinin zəngin və bənzərsiz mədəniyyətə malik olduğunu göstərir.
Məhz buna görə də Azərbaycan Türkləri min illər boyu Azərbaycan yaylasında öz mədəni-tarixi varlıqlarını davam etdirə bilmiş, mədəni və iqtisadi inkişafa səbəb olub. Çünki Azərbaycan Türk milləti ətrafındakı bütün toplumlara sülhsevər baxışda idi və onlarla yaxşı münasibət qurmağa çalışırdı. Azərbaycan Türk Milləti digər cəmiyyətlərlə dinc yanaşı yaşamaq prinsipinə sadiq qalaraq onlardan da eyni şeyi gözləyirdi. Təəssüflər olsun ki, millətimizin bu milli-mədəni baxışı həmişə danılmaz xəyanətlərlə üzləşib və bu xəyanətlər hələ də aradan qaldırılmayıb.

Bu baxımdan fars yönümlü zehniyyətlə iç-içə olan, Azərbaycan Türk millətinə qarşı hər cür xəyanət edən pəhləvi və molla rejimlərin ayrı-seçkilik və sistemli siyasətlərinə istinad edə bilərik. Hətta Azərbaycan Türklərinin tarixi torpaqlarını parçalamaq siyasətini həyata keçirərək Azərbaycanı parçalamaq üçün Azərbaycan Türk millətinə qarşı başqa tayfa və etnik qruplarla birləşməyə can atırlar.
Təsadüfi deyil ki, 1979-cu ildə Abdul Rəhman Qasemlounun başçılıq etdiyi Kürdüstan Demokrat Partiyasının üzvləri Sulduz şəhərinə hücum edərək, terror aktları törətməklə Sulduz şəhərinə işğal etməyə cəhd ediblər.
Bu kürd partiyasının rəhbərləri Azərbaycan Türklərinin insanpərvər və sülhsevər baxışlarından sui-istifadə edərək, Sulduzu işğal etməkdən və o şəhərdə etnik təmizləmə aparmaqdan başqa bir məqsədi güdmürdülər.

Əbdül Rəhman Qasimlounun başçılıq etdiyi Kürdüstan Demokrat Partiyası Azərbaycan tarixinin bir hissəsini təcrid etmək kimi acgöz siyasəti ilə qəhrəman Sulduz şəhərinə qorxaqcasına hücum etdi, təəssüf ki, son bir neçə onillikdə pəhləvi mərkəzçi rejimlərinin demoqrafik dəyişikliyi siyasəti bu siyasətə təkan verdi. Amma böyük Türk milləti Azərbaycan bu qorxaq və müttəfiqlərin bu silahlı terror qruplaşmalarına qarşı törətdiyi terror hücumlarına qarşı duraraq Sulduz şəhərinin və onun işğalının qarşısını aldı. Bu faciəli hadisənin üstündən çox keçməsə də, İran İslam Respublikası rejimi etnik təmizləmə və terroru unutdurmağa çalışır.
Güney Azərbaycan Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Mərkəzi olaraq Kürdüstan Demokrat Partiyasının terror aktı nəticəsində şəhid olan Sulduz şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edir, Azərbaycan Milli Hərəkatının bütün fəallarını vətənimizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında ayıq-sayıqlıq və birliyə davam etməyə çağırırıq..Biz Güney Azərbaycan Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Mərkəzi olaraq Azərbaycanın coğrafi ərazisində yaşayan bütün azlıqların hüquqlarına hörmət etməklə yanaşı, kürd partiyalarına, xüsusilə PKK, PJAK kimi terror qruplarına və … quruplara xəbərdarlıq edirik ki Azərbaycan Türkləri Azərbaycan ərazisində terror qruplaşmalarının olmasına və fəaliyyətinə heç bir halda imkan verməyəcək və bu məqsədlə Azərbaycan Milləti bütün varlığı ilə onlarla qarşılaşa birləşdirəcək.

YAŞASIN AZƏRBAYCAN
Güney Azərbaycan Təşkilatları Əməkdaşlıq Mərkəzi

Azadlıq Cəbhəsi (GAMAC)
Azərbaycan Mərkəz Partiyası (AMP)
Azərbaycan Milli Dirənis Təskilatı (Dirənis)
Azərbaycan Oyrənci Hərəkatı (AZOH)
Guney Azərbaycan Demokrat Partiyası (GADP)
Guney Azərbaycan Istiqlal Partiyası (GAIP)
Guney Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (GALDP)
Guney Azərbaycan Demokratik Turk Birliyi (GADTB)

Related Articles

Back to top button