Yazılar

Güney Azerbaycan Milli Hereketi ve Milliyetçilik

Güney Azerbaycan Milli Hereketi ve Milliyetçilik

Oğuz Türk

Azerbaycan Türk kökenli Böyük Qacar İmparatorluğunun yönetiminde olan Azerbaycan topraqlarının quzeydeki böyük bir bölümü 19’uncu yüzyıldan beri, Rus yayımcılılığına qarşı yenilgiye uğrayıb parçalandı. Rus yayımcılığının üzünden Araz çayı’nın quzeyi, Astaraxan’a qeder, Rus işqalı altına geçmişdir. Bu acı yenilgilerden sonra, Azerbaycan ikiye bölünmüş ve “Güney Azerbaycan” qavramı yaranıb toplumsal ve siyasal alanlarda işlenilmişdir. Qacar hakimiyetine qarşı, Azərbaycan Türk kökenli olmasına baxmayaraq, Güney Azerbaycan Türk milletinde her zaman ters duyqular, davranışlar ve eylemler olmuşdur. Bölgenin yönetim ve güc odağinin tarixi odaği Azərbaycan’dan uzaq edilməsi və Farsistan’a yaxın yörelere çekilmesi her zaman Azerbaycan Türk milletini üzmüsdür. “Güney Azerbaycan Milli Hereketi” bu yönde ve bu doğrultuda bir qavramdır. Yönetim ve güç odağını Azerbaycan topraqlarına geri getirmek, isqal olunmuş topraqlari qurtarmaq, ve Azerbaycan’ın tarixi torpaqlarında bağımsız Azərbaycan Türk yönetimini qurmaq amacıyla her türlü duyqu, söz, yazı, iş, eylem ve tepreniş “Güney Azerbaycan Milli Hereketi” qavramı altında anlaşılabilir.
Yabancı güçlerin ağır siyasi ve nizami etkisinde, ve bölgede Rusiyet’den ve Batı’dan qaynaqlanan ve yayımlanan güçlü Türk düşmanlığı düşüncelerin üstün olduğu bir durumda Türk’den Türklük’den uzaq, ve Fars-Aryan düşünce odaqlı Reza Pehlevi kudetasıyla, dünya ve bölge jeopolitiğinden qafil olan Qacar imparatorluğu çökdü. Azerbaycanlı ve Türk kökenli Qacar İmparatorluğu indiki istandardlara göre, bir türlü sünneti gevşek federal düzeni ile yönetilirdi ve her millet veya topluluq bir türlü özerklik ve özgürlük içinde yaşayırdılar. Ancaq bu yeni Azerbaycan ve Türk qarşıtı düzen, Azerbaycan ve Qacar yönetiminden qalan bütün Türklere ve onlarla yanısıra, Ereb, beluc, Türkmen, Kürd, Gilek vs gibi Fars-olmayan milletlere yaşamsal ve toplumsal olaraq, ve demek her yönden çox böyük bir şok olmuşdur. Bu yeni basqı dolu işqalci düzene qarşı, Azerbaycan Türkü her zaman başqaldırı durumunda olmuşdur. Bu durumda, milli varlığını elden veren Azərbaycan Türk’ü yapay İran-Fars iraçılığına ve faşizmine qarşı savunma halındadır. Modern Güney Azerbaycan Milli Hereketi böyle bir durumda biçim ve kimlik qazanmışdır. Pehlevi’lerden başlayan İran-Fars işqalçiliğinin uzantısı ve mirasçısı olan İran İslam Cumhuriyeti’nin ağır, gerici, mezhebci ve Farsçi-Aryacı faşizmine qarşı, Güney Azerbaycan Milli Hereketi öz veteninde, Güney Azerbaycan’da, Türk milli kimliği ile, milletleşib ve devletleşmeğe yöneli, Güney Azerbaycan torpaqlarında ve Quzey Azerbaycan ile birleşerek Böyük Azerbaycan torpaqlarında, Türk yönetimini qurmaq amacıyla yola çıxmışdır. Bu yol, bölgede ağır Fars mezhebci və ırqçı gücleri ve Türk düsmanı yayımcı ırqçı Rus güclerinin ve başqa Türk qarşıtı güclerini böyük etgenler olaraq göze alsaq, çətin və uzun görünebilir, ancaq, milletimizin geçmişi ve tarixi tecrübeleri, milli egemenliği ve bağımsızlıq saadetini daha olasılıqlı ve yaxın olaraq müjdeleyerek öngörür.
20inci yüzilin sonlarında, Rus ırqçılığına ve yayımcılığına örtü olan sözde sosyalist sovyet soyqırımcı ve işqalçi devleti çokende, bir sıra Türk topraqlarından, üzde ve sözde olaraq çekildi, ancaq, indi 27 il geçenden sonra, biz, hele de bu sözde bağımsız ülkelerde gerçek bağımsızlıq ve gerçek özgürlük düzenine tanıq olmamışıq. İndiki sürerdurumda, Araz çayı’nın quzeyi Rusların işqalına uğrayan Azerbaycan topraqlarından çox küçük bir bölüm, Azerbaycan Cumhuriyeti olaraq ne toprqsal ne siyasi ve ne de ekonomik bağımsızlığa yetişmişdir. Rus yöresel etgi ve genel yarar alanında olan Azerbaycan Cumhuriyeti, hem topraqsal işqala, hem ekonomik sömürgeye ve hem de kronik otokrasiye mehkum olmuşdur. Gözlenilen olaraq, İran-Fars ırqçı işqalçı devleti de Azerbaycan Cumhuriyetinin indiki çıxmaz durumuna düşmeğinde Ruslar ve Ermeniler ile sıxı işbirliğindedir.
Sovyet işqalçılığına qarşı savaşan dahi önder Elçibey Güney Azerbaycan milli Herekatinin ve Böyük Azerbaycan milliyetçiliğinin peyğemberi olaraq, Rus ve Fars yayımcılığı ve işqalçılığına qarşı Güney Azerbaycan Milli Hereketinin teşkilatlanaraq güclenmesini önermişdi. Elçibey Azerbaycan Cumhuriyetinin Rus ve Ermeni işqalında olan topraqlarının qurtuluş yolunu da Güney Azərbaycan’ın qurtuluşunda ve bağımsızlığında görürdü. İndi, Arazın quzeyinde topraqlarimizin bezi bölümleri, biraz da olsa, bağımsız olmuşdur, ve yalnız Azerbaycan adında devletimizin var olması ve Elçibey’in düşünceleri ve öğütleri Güney Azerbaycan Milli Hereketini daha da güçlü ve etgili etmişdir. Quzey Azerbaycan Cumhuriyeti’nin qurulması ve Elçibey gibi milliyetçi önderin yolumuza ışıq saçan düşünceleri, habele, qardaş Türkiye Cumhuriyeti’nin günden güne her yönden gelişmesi ve güçlenmesi, doğuya ve Türk dünyasına yönelik tutumu, Güney Azerbaycan Milli Hereketini bağımsızlığa doğru daha qərarlı qılmışdır.
İran-Fars ırqçı işqalçı düzeninin temsilcisi olan İran sözde İslam sözde Cumhuriyeti, geçen 40 ilde, geçmiş 100 ili aşqın olan, Avrupa odaqlı Fars-Arya-İran üstünlükçü ve Tük düşmanı yıxıcı ve zeherli siyasetleri ve yöntemleri yürürlüğe qoymuşdur. Güney Azerbaycan topraqlarında Azerbaycansızlaşdırma, ve Türk milletine Türksüzleşdirme siyaseti geçmiş 40 ilde daha da güclü ve daha da yeyin devam etmekdedir. Ağır qorxu kültürü altında, İranlılaşdırma, Farslaşdırma, zorunlu Farsca eğitim, sistematik yoxsunlaşdırma, Urmu gölü’nü qurudaraq çevresel felaket yaratmaq, görünen ve görünmeyen ağır nizami işqal güclerinin huzuru, geçimin çetinleşmesi, Türk dilinin ve edebiyatın çöküşü, Türk uyqarlığı ve medeniyetinin, Türk erdem ve exlaqının pozqunluğu, ve bir sözde Tür varlığının her yönden yoxluğa sürüklenmesi, Güney Azerbaycan Milli Hereketini savaşçı gencleri ve bozqurd simgeli iğidleri xiyabanlara çekmişdir. Güney Azerbaycan milliyetçiliği ve bozqurdçuluğu bir milleti öbüründen üstün bilen bir yaxlaşım değildir. Güney Azerbaycan milliyetçisi, Güney Azerbaycan bozqurdu, veteni ve milleti işqaldan ve esartden qurtarıcı ve qurtuluşcudur. Güney Azerbaycan Türk’ü Atatürk’den ders alaraq, bağımsızlığı ve özgürlüğü özünün temel ilkeleri belirlemişdir.
İran-Fars işqalından qurtulmaq için en yararlı ve en elverişli düşünce motoru millieytçilikdir. Bu işqal süresinde en tehlükede olan varlıqlarımız Türk milletimiz ve Azerbaycan vetenimizdir. Bu durumdan qurtuluş yalnız günü günden Türk kimliğine daha da çox quşanaraq, veteni işqaldan ve milleti yoxluqdan qurtarmalıyıq. İran-Fars devleti geçmiş 40 ilde milletlere qarşı töretdiği cinayetlere göre, bölgede ve islam dünyasında cinayeti terörü ve gerginliği töretdiği ve yaydığı için, ve dünyada dengesizlik, terör, ve güvensizliq yaydığı için, qısıtlamalarla cezalanmaqdaır. Ancaq İran-Fars devletinin cezalanması yalnız qısıtlamalarla qalmayabilir, ve böyük devletler bu düzeni çökertmeye qalxabilirler. Güney Azerbaycan Milli Hereketi böyle bir duruma her zaman hazır olmalıdır. İran-Fars devletçiliğinin, Güney Azerbaycan’ın batısında sinsice yayılan ve Türkiye ve Güney Azerbaycan Türklerinin arasında Kürd milleti duvarının çekilmesine çox çox diqqet edib duyarlı, oyaq ve hazır olmalıdır. İran-Fars devletçiliği, Kürd milliyetçiliğini ve Azerbaycan topraqlarında yayımcılığını, Güney Azerbaycan Milli Heretkeninin qarşısına çıxararaq, özünü meydanda bölgedeki gerginliklerin yöneteni yerine qoyur. Güney Azerbaycan Milli hereketinin Kürd milliyetçiliğine ve yayımcılığına qarşı savaşı, yorucu ve güc tüketici olabilir. Bu qonu nizami ve isteratejik olaraq çox önem daşıyır. İran-Fars-Aryacı aşırı milliyetçiliği, ırqçılığı, bu hilekarlığı ile en az zerbeyi Güney Azerbaycan Milli Hereketinin milliyetçiliğinden alabilir, ve Güney Azerbaycan bağımsızlığa erişse de, varlığına devam edib, özünü toparlayıb, yeniden işqala ve istilaya geçebilir. Bu uyarıları ciddiye alıb, geçmişimiz yaxçı bilib, anlayıb, indiki durumu yaxçı, doğru ve gerçekci olaraq değerlendirib, geleceğimizi tasarlayabilirik. Güney Azerbaycan Milli Hereketi adına çalışanlar, daha da sıxı teşkilatlanmazlarsa, küçük ufaq tepek qonuları, böyük amac ve saadet olan ‘Bağımsızlıq ve Özgürlük’e qurban vermezlerse, bireysel menliği milli menliğe, millete, milliyete qurban etmezlerse, bölgede ve dünyada olan siyasi ve jeopolitik oyunlara göre, bu yol qeflet etsek, ‘Güney Azerbaycan’ qavramı yalnız tarixde varlığını sürdüren bir nesne olabilir. Türk, Türk mileti, Türk milliyetçiliği, Türklük ve Türkçülük, İran-Fars qapsamında, yox, olasılıqsız, gülünc, istenilmeyen, menfur nesnelerdir. İran ile Azerbaycan varlığı arasında, ve Türk ile Fars arasında bu cebri uçurum ebediyen qavuşulmazdır, ve bir birinin varlığı öbürünün yoxluğundadır. Güney Azerbaycan Milli Hereketi, bu tarixsel cebr ve değişilmez çizgileri bilerek öz milletieşmesinde ve devletleşmesinde daha ciddi ve daha güclü ve qerarlı adımlarla bölgede öz egemenliğini tesbit etmelidir. Her milli hereketçi özünü sözünü, eğitimini öğretimini, dilini eylemini, düşünü düşüncesini, yazısını şeirini, toyunu yasını, ve yaşamının her yönü ve boyutunu, İran-Fars işqalında qurtulmağa ve bağımsızlıq ve özgürlüğe yöneli silahlaşdırmalıdır. Yaşamının her yönü ve boyutu silahlaşmış bir Güney Azerbayan Milli Hereketçisi, öz devletini quraraq, Böyük Azerbaycan’ın, bölgenin, ve Türk Dünyasının üzüğünün qaşı olaraq parlar, ve bağımsızlıq ve özgürlük uğruna savaşın simgesi, başarı ve refahın, güvenc ve gönencin öncülü olur. İndiki Güney Azerbaycan gencliği böyle ilkeler ve ülkü ile yola çıxmışdır. Biz Güney Azerbaycan Milli Hereketinin milletimizi öz haqlı ve gerçekci isteklerine daşıyacağının inancındayıq.

Gelecek Azerbaycan Türkünündür…

#OğuzTürk

Related Articles

Back to top button