Bəyanatlar

Sayın Devlet BAHÇELİ’nin Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a Hediye Ettiği Türk Dünyası Haritası İle İlgili Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Açıklaması.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendileri tarafından tasarlanmış Türk Dünyası haritasını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a hediye etmiş ve iki Türk devlet adamının bu harita ile çektiği resimler Türk Dünyası ve dünya basınında yer almıştır. Bu jestin özellikle “Türk Devletler Teşkilatı”nın İstanbul zirvesinden sonra gerçekleşmesi ayrıca bir anlam ve önem taşımıştır.

Sayın Devlet BAHÇELİ’nin Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a Hediye Ettiği Türk Dünyası Haritası İle İlgili Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Açıklaması.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendileri tarafından tasarlanmış Türk Dünyası haritasını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a hediye etmiş ve iki Türk devlet adamının bu harita ile çektiği resimler Türk Dünyası ve dünya basınında yer almıştır. Bu jestin özellikle “Türk Devletler Teşkilatı”nın İstanbul zirvesinden sonra gerçekleşmesi ayrıca bir anlam ve önem taşımıştır.

Bu haritada bağımsız Türk devletleri ile beraber özgür olmayan Türk yurtlarına da yer verilmesi bütün Türk Dünyası’nda olduğu gibi Güney Azerbaycan vatanında ve İran’da yaşayan başka Türklerde de takdirle karşılanmış ve sevinç kaynağı olmuştur. Bu gelişme bağımsız Türk devletlerinin özgür olmayan Türk yurtlarının kaderi konusunda kayıtsız olmadığını bir daha kanıtlayarak, onları sevindirirken sömürgeci güçlere kaygı vermiştir. Nitekim bu iddianın sadece sözden ibaret olmadığı Karabağ Zaferi ile en somut şekilde kanıtlanmış ve Türk Dünyası’nın gerçek anlamda bir bütün olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu nedenle de iki devlet büyüğümüze bir daha teşekkür etmeyi kendimize borç biliyoruz.

Fakat oluşan bu olumlu ortamın tam olması adına Güney Azerbaycanlı kuruluşlar olarak bir konu hakkında bilgi vermeyi gerekli görüyoruz. O da şu ki, herkese malum olduğu üzere Güney Azerbaycan coğrafyası Türkiye ve Kuzey Azerbaycan sınırlarından başlayarak Hemeden’a kadar olan bitişik topraklara dek devam eder ve o bölgeyi ziyaret eden herkes bilir ki o topraklarda Azerbaycan Türkçesi konuşulmakta ve bölge nüfusunun kesin çoğunluğu Azerbaycan Türkleridir. Fakat tasarlanmış haritada Güney Azerbaycan coğrafyası ancak Zencan kentine kadar gösterilmiş ve Kazvin, Sava, Hemedan ve Kerec ile Erak gibi Türk bölgeleri haritada gösterilmemiştir. Bu durum ise Güney Azerbaycan Türklerinde kaygıya neden olmuş ve çok sayda vatandaşımız kuruluşlarımıza ulaşarak bu konudaki endişelerini belirtmişler.

Güney Azerbaycanlı kuruluşlar olarak umut ederiz ki değerli devlet adamı Sayın Devlet BAHÇELİ bu hususu dikkate alırlar ve bu yahut bundan sonraki çalışmalarda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirirler.

En derin saygı ve sevgilerle

Yaşasın Türk Birliği

1-Azadlık Cephesi (GAMAC)
2- Azerbaycan Merkez Partisi (AMP)
3- Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (Direniş)
4- Azerbaycan Öğrenci Harekâtı (AZOH)
5- Güney Azerbaycan Demokrat Partisi (GADP)
6- Güney Azerbaycan İstiklal Partisi (GAİP)
7- Güney Azerbaycan Liberal Demokrat Partisi (GALDP)
8- Güney Azerbaycan Milli Uyanış Harekâtı (GAMOH)

9- Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliyi (GADTB)

2021-11-24

Related Articles

Back to top button